VeiligheidscoördinatieUw veiligheid, onze zorg

Voor de veiligheidscoördinatie op werven kleiner dan 500 m² wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door:

  • de architect
  • indien er geen architect is: de aannemer
  • de opdrachtgever indien die werkgever is

Bij de veiligheidscoördinatie op werven groter dan 500 m² dient de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan te stellen

Dit geldt zowel voor iedere nieuwbouw als voor verbouwingen, uitbreidingen, renovaties, …

De belangrijkste taken van de veiligheidscoördinator zijn:

  • Opmaken veiligheids- en gezondheidsdossier: dit gebeurt voor de aanvang der werken. Op deze manier zijn de aannemers op de hoogte van de te volgen voorschriften.
  • Coördinatiedagboek openen en opvolgen : hierin kan nuttige informatie worden genoteerd door alle betrokken partijen
  • Opvolging veiligheidscoördinatie op de werf : door regelmatige controle van de werf wordt getracht de veiligheid op de werf te vergroten.
  • Overleg met de verschillende partijen
  • Opmaken van het postinterventiedossier waarin alle nuttige informatie wordt opgenomen aangaande het gebouw alsook eventuele latere werkzaamheden.

Gefra bvba richt zich zowel naar woningbouw, appartementsgebouwen, industriebouw, wegenbouw, kerken, enz… Een greep uit onze talrijke referenties is terug te vinden op de pagina referenties.