Ventilatieverslaggeving Hoe goed is uw woning geventileerd?

Sinds de invoer van de verplichting voor ventilatieverslaggeving in januari 2016 heeft de bouwheer een erkende ventilatieverslaggever nodig voor 2 taken op 2 momenten.

De ventilatieverslaggever stelt een ventilatie-voorontwerp op voor de start van de werken. Dit ontwerp vermeldt het gekozen ventilatiesysteem en geeft de componenten en de ruimtelijke impact ervan weer. In het document worden de vereiste debieten vermeld, wordt er een voorstel gedaan voor het tracé van de ventilatiekanalen en worden de diameters van de kanalen vermeld. Verder worden toevoer, doorstroom en afvoer visueel voorgesteld.
Tot slot wordt ervoor gezorgd dat het systeem in balans is zodat een optimale luchtkwaliteit bekomen wordt. De EPB-verslaggever heeft het ventilatievoorontwerp nodig voor de opmaak van de startverklaring.

Na de werken maakt de ventilatieverslaggever het ventilatieprestatieverslag op. Dit verslag wordt opgesteld na de installatie en inregeling van het systeem door de installateur. Tijdens de rondgang worden de debieten per ventiel opgemeten en worden de toevoerroosters en de doorstroomopeningen gemeten. De resultaten hiervan worden gebundeld in het ventilatieprestatieverslag dat opgeladen dient te worden in de databank van een erkende kwaliteitsorganisatie. Dit ventilatieprestatieverslag heeft de EPB-verslaggever nodig om op te nemen in de EPB-aangifte.

Op deze manier kan u genieten van een goed geventileerde woning met een uitstekende luchtkwaliteit!